Bảo Mật Thông Tin

WPForms Pro v1.8.0.2 and add-ons

300.000

Mô tả

WPForms Pro là một plugin tạo biểu mẫu WordPress mạnh mẽ và dễ sử dụng. Nó cho phép người dùng tạo các biểu mẫu tùy chỉnh như liên hệ, đăng ký, khảo sát, thanh toán và nhiều hơn nữa.

Ngoài các tính năng cơ bản, WPForms Pro còn cung cấp các add-ons để mở rộng chức năng của plugin. Các add-ons bao gồm:

  • Form Pages: Cho phép người dùng tạo các trang biểu mẫu độc lập để chia sẻ và nhúng vào trang web.
  • Form Abandonment: Theo dõi và lưu trữ thông tin từ các biểu mẫu bị bỏ rơi, giúp người dùng tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi.
  • Conversational Forms: Cho phép tạo các biểu mẫu tương tác với khách hàng, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Surveys and Polls: Cho phép tạo các khảo sát và thăm dò ý kiến để thu thập ý kiến ​​phản hồi từ khách hàng.
  • Stripe: Cung cấp tích hợp thanh toán trực tiếp từ biểu mẫu của bạn bằng Stripe.
  • PayPal: Cho phép tích hợp thanh toán trực tiếp từ biểu mẫu của bạn bằng PayPal.
  • AWeber: Cho phép tích hợp email marketing của AWeber vào các biểu mẫu của bạn.