Bảo Mật Thông Tin

WP-Optimize Premium v3.2.12 – Tối ưu hóa tốc độ và hiệu suất WordPress của bạn

100.000

Mô tả

WP-Optimize Premium là một plugin tối ưu hóa WordPress mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng chuyên nghiệp để tối ưu hóa và duy trì tốt hệ thống của bạn. Tính năng chính bao gồm xóa bộ nhớ cache, xóa các bản lưu tạm thời, xóa các bản lưu tạm của spam, phản hồi và bài viết chưa hoàn thành, tối ưu hóa bảng điều khiển cơ sở dữ liệu và nhiều hơn nữa