Bảo Mật Thông Tin

WP Media Folder v5.5.5 and add-ons

150.000

Mô tả

WP Media Folder là một plugin quản lý thư viện hình ảnh và tài liệu đa phương tiện dành cho WordPress. Plugin này cho phép người dùng tạo các thư mục để sắp xếp và quản lý các file đa phương tiện, thay vì chỉ có thể xếp chúng vào một danh sách tất cả các file. WP Media Folder cũng đi kèm với các tính năng tiên tiến như tìm kiếm nâng cao, tải lên hàng loạt, thêm các watermark, phân quyền sử dụng file và nhiều tính năng khác.

Ngoài ra, WP Media Folder cũng cung cấp các addon để mở rộng các tính năng của plugin chính. Sau đây là một số addon phổ biến:

  • Google Drive: Được tích hợp trực tiếp với Google Drive, addon này cho phép người dùng tải lên và quản lý các file trên Google Drive trực tiếp từ trang quản trị WordPress.
  • Dropbox: Addon này cho phép người dùng kết nối đến tài khoản Dropbox của họ để tải lên và quản lý các file đa phương tiện trên Dropbox trực tiếp từ trang quản trị WordPress.
  • PDF Embedder: Addon này cho phép người dùng nhúng các tệp PDF vào các bài đăng hoặc trang web của họ một cách dễ dàng và tiện lợi.
  • Audio Player: Addon này cho phép người dùng nhúng trình phát âm thanh vào các bài đăng hoặc trang web của họ để phát các tệp âm thanh như MP3 hoặc WAV.
  • Sync: Addon này cho phép người dùng đồng bộ hóa các file đa phương tiện của họ với các dịch vụ lưu trữ đám mây khác như Amazon S3 hoặc Microsoft OneDrive.

Những addon này giúp mở rộng tính năng của WP Media Folder và tăng khả năng tương tác và quản lý file đa phương tiện của người dùng trên trang web WordPress