WP Grid Builder v1.7.9 +(Add-ons)

100.000 

Mô tả

WP Grid Builder là một plugin WordPress hỗ trợ tạo bố cục lưới nâng cao cho trang web của bạn, với khả năng tìm kiếm theo nhóm thời gian thực. Với tích hợp WooCommerce và Easy Digital Downloads, plugin này cho phép hiển thị và lọc các sản phẩm trong trang web thương mại điện tử của bạn.

Bạn có thể sử dụng WP Grid Builder để tạo ra các bố cục lưới chuyên nghiệp, đẹp mắt và dễ dàng tùy chỉnh cho các trang web eCommerce, blog, danh mục hoặc nguồn tài nguyên. Với khả năng sắp xếp và lọc thông minh theo yêu cầu của người dùng, WP Grid Builder giúp hiển thị các sản phẩm, bài viết hoặc tài liệu từ Thư viện phương tiện của bạn một cách xuất sắc.

Đối với trang web eCommerce, WP Grid Builder kết hợp với WooCommerce và Easy Digital Downloads để hiển thị các sản phẩm. Bạn có thể tổ chức sản phẩm vào các bố cục lưới đẹp mắt và tùy chỉnh theo thiết kế trang web của bạn. Đồng thời, khả năng lọc thông minh giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Ngoài ra, với WP Grid Builder, bạn có thể tạo bố cục lưới cho danh mục và blog của bạn. Công cụ này hỗ trợ truy vấn thông minh để hiển thị các công việc, bài viết hoặc tài liệu từ Thư viện phương tiện của bạn. Bạn có thể tạo ra các bố cục lưới đẹp mắt và phù hợp với nội dung của mình, giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm và khám phá thông tin một cách thuận tiện.