Bảo Mật Thông Tin

WordPress Automatic Plugin v3.63.0

100.000

Mô tả

WordPress Automatic Plugin là một plugin tự động hóa cho WordPress, cho phép bạn tự động thêm nội dung vào trang web của bạn một cách dễ dàng. Nó có thể tự động đăng bài viết từ nguồn dữ liệu như RSS Feeds, Amazon, Youtube, v.v. vào trang web của bạn mỗi khi có nội dung mới. Plugin này cũng cung cấp một số tùy chỉnh cho việc tùy biến nội dung tự động được thêm vào, bao gồm thêm tiêu đề, mô tả, hình ảnh, v.v. Nó là một công cụ tiện lợi và mạnh mẽ cho việc tự động hóa nội dung trên trang web của bạn.