WooCommerce Frontend Manager Ultimate v6.7.1

100.000 

Mô tả

WooCommerce Frontend Manager là một plugin cho nền tảng quản lý nội dung WordPress và được sử dụng để quản lý cửa hàng WooCommerce. Plugin này cho phép quản trị viên cửa hàng WooCommerce cung cấp quyền truy cập cho những người bán hàng khác để quản lý sản phẩm của họ trên giao diện người dùng của cửa hàng.

Với WooCommerce Frontend Manager, người bán hàng có thể đăng sản phẩm, quản lý danh sách sản phẩm, cập nhật các sản phẩm của mình và thêm các ảnh sản phẩm một cách dễ dàng trên giao diện người dùng của cửa hàng WooCommerce. Plugin này cũng cho phép người bán hàng thêm mô tả sản phẩm, tùy chỉnh giá sản phẩm và các tùy chọn khác trên trang sản phẩm của mình.

Điều đặc biệt về WooCommerce Frontend Manager là nó cho phép người bán hàng quản lý đơn hàng, tương tác với khách hàng và theo dõi tình trạng đơn hàng của họ trên giao diện người dùng. Người bán hàng có thể chấp nhận đơn hàng, hủy đơn hàng, cập nhật thông tin đơn hàng và thực hiện các hoạt động khác trên trang đơn hàng.

Ngoài ra, plugin cũng cung cấp tính năng quản lý bình luận của khách hàng, giúp người bán hàng dễ dàng tương tác với khách hàng và giải đáp các câu hỏi của họ. WooCommerce Frontend Manager còn hỗ trợ tính năng thanh toán, giúp người bán hàng thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.