Bảo Mật Thông Tin

WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts with AI v2.5.0

100.000

Mô tả

WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts là một plugin cho hệ thống e-commerce dựa trên WordPress, WooCommerce. Nó cho phép bạn đặt giảm giá và chiết khấu cho các sản phẩm và dịch vụ của bạn dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm số lượng, giá trị đơn hàng, và nhiều hơn thế nữa. Nó cung cấp một giao diện dễ sử dụng và mạnh mẽ để quản lý các chiết khấu và giảm giá, cho phép bạn tạo các chương trình giảm giá động và tùy chỉnh. Nó cũng hỗ trợ các tính năng như giảm giá cho khách hàng đặc biệt, giảm giá theo nhóm, và giảm giá theo thời gian.