Bảo Mật Thông Tin

WooCommerce Deposits v4.1.10

100.000

Mô tả

WooCommerce Deposits là một plugin dành cho hệ thống thương mại điện tử WooCommerce, cho phép khách hàng thanh toán một khoản tiền đặt cọc trước khi mua hàng

Các tính năng chính của plugin WooCommerce Deposits bao gồm:

  • Thanh toán đặt cọc: cho phép khách hàng thanh toán một khoản tiền đặt cọc trước khi mua hàng.
  • Tùy chọn số tiền đặt cọc: quản trị viên có thể cấu hình số tiền cọc hoặc phần trăm đặt cọc từ tổng giá trị đơn hàng.
  • Tùy chọn số tiền tối thiểu: quản trị viên có thể thiết lập số tiền tối thiểu cần thanh toán trước khi khách hàng được chấp nhận đơn hàng.
  • Các phương thức thanh toán linh hoạt: khách hàng có thể chọn phương thức thanh toán đặt cọc, bao gồm cả thẻ tín dụng, PayPal và các phương thức thanh toán khác.
  • Tùy chỉnh thông báo và thông tin liên quan đến tiền đặt cọc: quản trị viên có thể tùy chỉnh các thông báo và thông tin liên quan đến tiền đặt cọc, bao gồm cả thông báo về việc đặt cọc thành công và thông báo khi thanh toán còn lại cần được hoàn thành trước khi nhận hàng.
  • Thanh toán bổ sung: ngoài khoản tiền đặt cọc, plugin cũng cho phép khách hàng thanh toán số tiền bổ sung cho đơn hàng của họ.
  • Quản lý đơn hàng linh hoạt: quản trị viên có thể quản lý các đơn hàng liên quan đến tiền đặt cọc và số tiền bổ sung dễ dàng trong trang quản lý đơn hàng của WooCommerce.