Bảo Mật Thông Tin

Share-one-Drive v2.3 – Chia sẻ và lưu trữ tệp trên OneDrive

100.000

Mô tả

Share-one-Drive” là một tiện ích mở rộng WordPress, cung cấp tính năng chia sẻ và quản lý tập tin từ OneDrive của Microsoft. Các tính năng chính của plugin bao gồm:

  • Chia sẻ tập tin từ OneDrive: Plugin cho phép người dùng chia sẻ tập tin từ OneDrive trên trang web của họ bằng cách sử dụng các tùy chọn chia sẻ đơn giản. Người dùng có thể chia sẻ tập tin bằng cách cung cấp liên kết đến tập tin hoặc nhúng tập tin vào trang web.
  • Tải lên tập tin lên OneDrive: Plugin cho phép người dùng tải lên tập tin lên OneDrive từ trang web của họ, giúp đơn giản hóa việc quản lý tập tin của họ.
  • Quản lý tập tin từ OneDrive: Share-one-Drive cho phép người dùng quản lý tập tin của họ trực tiếp từ trang web của họ bằng cách sử dụng các tùy chọn quản lý tập tin đơn giản. Người dùng có thể xem, tải xuống, chỉnh sửa và xóa tập tin từ OneDrive.
  • Tích hợp với trình soạn thảo Gutenberg: Plugin cung cấp các khối Gutenberg để giúp người dùng dễ dàng nhúng tập tin từ OneDrive vào bài đăng hoặc trang web của họ.
  • Tích hợp với Visual Composer và Elementor: Plugin cũng tích hợp với các trình soạn thảo trang trực quan phổ biến như Visual Composer và Elementor, giúp người dùng dễ dàng thêm các tập tin từ OneDrive vào trang web của họ.
  • Tích hợp với tài khoản OneDrive của người dùng: Share-one-Drive cho phép người dùng kết nối tài khoản OneDrive của mình với trang web của họ để quản lý tập tin một cách dễ dàng và nhanh chóng.