Bảo Mật Thông Tin

Profile Builder Pro v3.9.0 and add-ons | Plugin tạo hồ sơ chuyên nghiệp

150.000

Mô tả

Profile Builder Pro là một plugin WordPress mạnh mẽ cho phép bạn tạo và quản lý các trang hồ sơ người dùng một cách dễ dàng. Với Profile Builder Pro, bạn có thể tạo các biểu mẫu đăng ký và đăng nhập tùy chỉnh, tùy chỉnh trang hồ sơ người dùng của mình và thêm các trường tùy chỉnh vào trang hồ sơ của người dùng.

Các tính năng chính của Profile Builder Pro bao gồm:

 • Tạo biểu mẫu đăng ký và đăng nhập tùy chỉnh: cho phép bạn tạo các biểu mẫu đăng ký và đăng nhập tùy chỉnh để tương thích với trang web của bạn.
 • Tùy chỉnh trang hồ sơ người dùng: cho phép bạn tạo các trang hồ sơ người dùng tùy chỉnh và tùy biến chúng để phù hợp với nhu cầu của trang web của bạn.
 • Thêm các trường tùy chỉnh: cho phép bạn thêm các trường tùy chỉnh vào trang hồ sơ người dùng của mình để thu thập thông tin bổ sung từ người dùng.
 • Quản lý người dùng: cho phép bạn quản lý người dùng trên trang web của mình, bao gồm việc xóa, thêm và sửa đổi người dùng.
 • Hỗ trợ tích hợp với các plugin phổ biến của WordPress như WooCommerce và bbPress.
 • Có khả năng tùy chỉnh hơn bằng cách sử dụng các tiện ích trang trực quan (Visual Builder).
 • Có khả năng tạo các phân đoạn hồ sơ người dùng và quản lý quyền truy cập người dùng.

Profile Builder Pro cũng có các add-ons (phần mở rộng) để giúp mở rộng tính năng và chức năng của plugin. Các add-ons này bao gồm:

 • Multi-Step Forms: cho phép bạn tạo biểu mẫu đăng ký và đăng nhập đa bước cho người dùng của mình.
 • WooCommerce Sync: cho phép bạn tự động đăng ký người dùng khi họ mua hàng trên trang web của bạn và đồng bộ hóa thông tin với WooCommerce.
 • MailPoet Integration: cho phép bạn tạo danh sách người dùng của riêng mình và tự động đăng ký người dùng vào danh sách MailPoet của bạn.
 • Social Connect: cho phép người dùng đăng nhập và đăng ký bằng tài khoản mạng xã hội của họ như Facebook, Google, Twitter, vv.
 • Campaign Monitor Integration: cho phép bạn tự động đăng ký người dùng vào danh sách Campaign Monitor của bạn khi họ đăng ký trên trang web của bạn.
 • MailChimp Integration: cho phép bạn tự động đăng ký người dùng vào danh sách MailChimp của bạn khi họ đăng ký trên trang web của bạn.
 • Field Visibility: cho phép bạn điều chỉnh hiển thị các trường trên các biểu mẫu của mình, cho phép bạn ẩn hoặc hiển thị các trường tùy theo nhu cầu của mình.
 • Custom Redirects: cho phép bạn chuyển hướng người dùng đến trang web tùy chỉnh sau khi họ đăng ký hoặc đăng nhập.
 • User Listing: cho phép bạn tạo danh sách người dùng và hiển thị thông tin cơ bản về người dùng của mình trên trang web của mình.
 • MailPoet 3 Integration: cho phép bạn tạo danh sách người dùng của riêng mình và tự động đăng ký người dùng vào danh sách MailPoet của bạn.

Với các add-ons của Profile Builder Pro, bạn có thể tùy chỉnh trang web của mình để phù hợp với nhu cầu của trang web của mình và tạo ra trang hồ sơ người dùng tùy chỉnh với nhiều tính năng hơn.