Bảo Mật Thông Tin

Polylang Pro v3.3.2

100.000

Mô tả

Polylang Pro là một plugin dịch ngôn ngữ WordPress được sử dụng để tạo và quản lý nhiều ngôn ngữ cho trang web của bạn. Plugin Polylang Pro cung cấp nhiều tính năng để tạo và quản lý trang web đa ngôn ngữ, bao gồm:

  • Tích hợp dịch tự động: Polylang Pro tích hợp với các trình dịch như Google Translate và DeepL để tạo bản dịch tự động cho nội dung của trang web của bạn.
  • Tích hợp với trình biên tập Gutenberg: Plugin này hỗ trợ tích hợp với trình biên tập Gutenberg của WordPress, cho phép bạn dễ dàng tạo nội dung đa ngôn ngữ với các khối Gutenberg.
  • Đồng bộ hóa dữ liệu: Polylang Pro cho phép bạn đồng bộ hóa dữ liệu giữa các phiên bản dịch của trang web, bao gồm cả các trang, bài đăng, danh mục, và các thuộc tính khác.
  • Hỗ trợ cho biểu tượng quốc gia: Plugin này cung cấp tính năng hiển thị biểu tượng quốc gia để giúp người dùng chuyển đổi giữa các ngôn ngữ dễ dàng hơn.
  • Tùy chỉnh URL cho các bản dịch: Polylang Pro cho phép bạn tùy chỉnh URL cho các bản dịch của trang web, giúp tăng khả năng tìm kiếm và tối ưu hóa SEO cho trang web của bạn.
  • Hỗ trợ cho điều hướng ngôn ngữ: Plugin này cho phép bạn tạo menu và liên kết ngôn ngữ để người dùng có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ dễ dàng hơn.
  • Hỗ trợ cho các trang dịch tự động: Polylang Pro cho phép bạn tạo các trang dịch tự động cho các trang chủ, liên hệ, giới thiệu và nhiều trang khác.
  • Hỗ trợ cho các bài đăng dịch tự động: Plugin này cung cấp tính năng dịch tự động cho các bài đăng của bạn.
  • Tích hợp với WooCommerce: Polylang Pro tích hợp tốt với plugin WooCommerce để hỗ trợ tạo và quản lý các sản phẩm và danh mục đa ngôn ngữ trên trang web của bạn.
  • Tính năng hỗ trợ khác: Polylang Pro còn cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ khác như tạo trang định hướng đa ngôn ngữ, hỗ trợ cho tùy chỉnh các trường meta, tạo các trang điều kiện, tạo trang tùy chỉnh, và nhiều hơn nữa.