Bảo Mật Thông Tin

OceanWP Theme – Ocean Extra v2.1.4 and Ocean Extensions

300.000

Mô tả

OceanWP là một giao diện WordPress miễn phí, nổi tiếng với tính năng và tùy biến cao. Nó cung cấp một giao diện trực quan và dễ dàng sử dụng, với hỗ trợ cho các trang web e-commerce, portfolio, blog và trang chủ.

Ocean Extra là một plugin miễn phí hoạt động với giao diện để tăng cường tính năng và tùy chỉnh cho trang web của bạn. Nó bao gồm các tính năng như tùy chỉnh các trang liên kết, tùy chỉnh các trang sản phẩm, tùy chỉnh các trang blog và nhiều hơn nữa.

Các Extensions là các plugin hoạt động với giao diện để tăng cường tính năng và tùy chỉnh cho trang web của bạn. Các extensions có thể bao gồm các tính năng như tích hợp với các nền tảng email marketing, tạo các trang giới thiệu sản phẩm, tùy chỉnh các trang liên kết và nhiều hơn nữa.

Với việc sử dụng Ocean Extra và các Extensions, bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng tính năng của OceanWP để phù hợp với nhu cầu cụ thể của trang web của mình.