Bảo Mật Thông Tin

Object Cache Pro v1.18.0

100.000

Mô tả

Object Cache Pro là một plugin dành cho WordPress giúp tăng tốc độ trang web bằng cách lưu trữ bộ nhớ cache trên nhiều cấp độ khác nhau, từ bộ nhớ đệm máy chủ tới bộ nhớ đệm trình duyệt của người dùng

Object Cache Pro là một plugin WordPress mạnh mẽ với các tính năng sau:

  • Cải thiện hiệu suất trang web: Object Cache Pro sử dụng bộ nhớ cache để giảm bớt thời gian tải trang và tăng tốc độ trang web.
  • Lưu trữ cache trên nhiều cấp độ: Plugin cho phép lưu trữ cache trên nhiều cấp độ khác nhau, từ bộ nhớ đệm máy chủ tới bộ nhớ đệm trình duyệt của người dùng.
  • Hỗ trợ cache thông minh: Object Cache Pro hỗ trợ cache thông minh để cải thiện tốc độ tải trang và giảm tải cho máy chủ.
  • Hỗ trợ cache nội dung động: Plugin cho phép cache nội dung động để giảm tải cho cơ sở dữ liệu và tăng tốc độ tải trang.
  • Tối ưu hóa hình ảnh: Object Cache Pro cung cấp tính năng tối ưu hóa hình ảnh để giảm dung lượng hình ảnh và tăng tốc độ tải trang.
  • Cache trên nhiều máy chủ: Plugin cho phép lưu trữ cache trên nhiều máy chủ để tối ưu hóa hiệu suất và độ tin cậy của trang web.
  • Quản lý cache: Object Cache Pro cung cấp các tính năng quản lý cache để giúp quản trị viên kiểm soát và giám sát hoạt động cache trên trang web của họ.
  • Ghi nhật ký và phân tích hiệu suất: Plugin cho phép ghi nhật ký và phân tích hiệu suất để giúp quản trị viên theo dõi và tối ưu hóa hoạt động cache trên trang web của họ.