Bảo Mật Thông Tin

Menu Cart Pro v3.9.1 – Giải pháp tối ưu cho trải nghiệm mua sắm trên WordPress

100.000

Mô tả

Menu Cart Pro là một plugin cho WordPress được thiết kế để cải thiện trải nghiệm người dùng khi mua sắm trên trang web của bạn. Plugin này tạo ra một giỏ hàng nhỏ gọn và hiển thị số lượng sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng cùng với tổng tiền thanh toán. Menu Cart Pro cho phép người dùng xem lại giỏ hàng của họ một cách dễ dàng và truy cập vào trang thanh toán nhanh chóng

Menu Cart Pro là một plugin WordPress có những tính năng sau:

  • Tạo giỏ hàng nhỏ gọn và hiển thị số lượng sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng cùng với tổng tiền thanh toán.
  • Cho phép người dùng xem lại giỏ hàng của họ và truy cập vào trang thanh toán nhanh chóng.
  • Tùy chỉnh màu sắc, kiểu dáng và vị trí của giỏ hàng trên trang web để phù hợp với thiết kế của trang.
  • Tự động cập nhật số lượng sản phẩm và tổng tiền thanh toán khi người dùng thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
  • Tự động tính toán phí vận chuyển và thuế theo quy tắc của website.
  • Hỗ trợ nhiều loại sản phẩm và tính năng phân loại sản phẩm theo danh mục.
  • Cung cấp giao diện quản lý giỏ hàng để quản lý đơn hàng và khách hàng của bạn.