Bảo Mật Thông Tin

Gravity Forms v2.7.0 và addons: Giải pháp hoàn hảo cho việc tạo và quản lý form trên WordPress

300.000

Mô tả

Gravity Forms là một plugin mạnh mẽ cho WordPress, hỗ trợ cho việc tạo và quản lý các form đăng ký, đánh giá, bản đồ, v.v. Nó cho phép người dùng tạo các form động với các trường văn bản, chọn, khoảng số, điểm đánh giá, v.v. với một giao diện thân thiện và dễ sử dụng.

Các addons cho Gravity Forms cung cấp các tính năng bổ sung cho plugin, bao gồm:

  1. Gravity Forms PayPal Addon: hỗ trợ việc thanh toán trực tuyến với PayPal.
  2. Gravity Forms MailChimp Addon: cho phép tự động đăng ký người dùng vào danh sách địa chỉ email của MailChimp.
  3. Gravity Forms User Registration Addon: hỗ trợ việc đăng ký và quản lý người dùng trên trang web.
  4. Gravity Forms Zapier Addon: cho phép tích hợp với các ứng dụng khác nhau thông qua Zapier.
  5. Gravity Forms Stripe Addon: hỗ trợ thanh toán trực tuyến với Stripe.
  6. Gravity Forms Quiz Addon: cho phép tạo và quản lý các cuộc thi với câu hỏi và đáp án.

Gravity Forms và các addons của nó là một giải pháp mạnh mẽ cho việc tạo và quản lý các form trên trang web WordPress.