Bảo Mật Thông Tin

FOX v2.4.0 – Currency Switcher Professional for WooCommerce

100.000

Mô tả

FOX – Currency Switcher Professional for WooCommerce là một plugin cho phép chuyển đổi tiền tệ và hiển thị giá sản phẩm dựa trên đơn vị tiền tệ được chọn. Các tính năng chính của plugin bao gồm:

  • Chuyển đổi tiền tệ: Plugin cho phép người dùng chọn đơn vị tiền tệ để chuyển đổi giá sản phẩm sang đơn vị tiền tệ mong muốn.
  • Tự động cập nhật tỷ giá: Plugin sử dụng API để cập nhật tỷ giá ngoại tệ tự động, đảm bảo giá sản phẩm luôn được cập nhật theo tỷ giá mới nhất.
  • Hiển thị giá sản phẩm dựa trên đơn vị tiền tệ được chọn: Plugin cho phép hiển thị giá sản phẩm dựa trên đơn vị tiền tệ được chọn, giúp người dùng dễ dàng xác định giá sản phẩm mà mình mong muốn.
  • Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ: Plugin hỗ trợ nhiều loại tiền tệ khác nhau, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các đơn vị tiền tệ khác nhau.
  • Tích hợp sẵn với WooCommerce: Plugin FOX – Currency Switcher Professional for WooCommerce được thiết kế để tích hợp tốt với WooCommerce, giúp quản lý đơn giản hơn cho các cửa hàng WooCommerce.