Bảo Mật Thông Tin

FormCraft v3.9.5 – Plugin đơn giản và linh hoạt để tạo biểu mẫu trên WordPress

100.000

Mô tả

FormCraft là một plugin cho WordPress cho phép người dùng tạo ra các biểu mẫu đa dạng và tùy chỉnh cho trang web của họ. Các tính năng sản phẩm của plugin FormCraft bao gồm:

  • Tạo và thiết kế biểu mẫu: FormCraft cho phép người dùng tạo ra các biểu mẫu đơn giản đến phức tạp, bao gồm các trường nhập dữ liệu, đánh giá sao, tập tin đính kèm và nhiều hơn nữa. Người dùng có thể thiết kế biểu mẫu theo ý muốn, tùy chỉnh giao diện, màu sắc và vị trí của các trường.
  • Quản lý các biểu mẫu: FormCraft cung cấp cho người dùng chức năng quản lý các biểu mẫu đã tạo, bao gồm các tính năng như xóa, chỉnh sửa và sao chép.
  • Điều hướng các biểu mẫu: Plugin cho phép người dùng điều hướng biểu mẫu đến các trang web khác nhau trên trang web của họ hoặc đến các URL bên ngoài.
  • Lưu dữ liệu biểu mẫu: Plugin cho phép người dùng lưu trữ và quản lý dữ liệu của các biểu mẫu đã được gửi. Người dùng có thể xem, tải xuống và xóa dữ liệu bất cứ lúc nào.
  • Cấu hình thông báo: Plugin cho phép người dùng cấu hình thông báo email khi có biểu mẫu được gửi hoặc tải xuống dữ liệu biểu mẫu.
  • Tùy chỉnh giao diện: Plugin cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện của biểu mẫu bằng cách sử dụng các tùy chọn bố trí, màu sắc và phông chữ.
  • Điều kiện: Plugin cho phép người dùng thiết lập điều kiện logic để ẩn hoặc hiển thị các trường trên biểu mẫu dựa trên các điều kiện được đặt ra.
  • Tích hợp với bên thứ ba: Plugin hỗ trợ tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba như MailChimp, Aweber, Constant Contact và nhiều hơn nữa.
  • Tích hợp mã nguồn: Plugin cho phép người dùng tích hợp mã nguồn của họ vào các biểu mẫu để tạo ra các chức năng tùy chỉnh.