Bảo Mật Thông Tin

FluentCRM Pro v2.7.1 – Giao diện quản lý CRM dành cho WordPress

150.000

Mô tả

FluentCRM Pro là một plugin CRM đầy đủ tính năng cho WordPress, cung cấp một giải pháp tất cả trong một cho việc quản lý và phát triển quan hệ với khách hàng. Nó bao gồm các tính năng như quản lý danh sách khách hàng, gửi email tự động, theo dõi và phân tích mục tiêu, tạo và quản lý các khoản thanh toán, và hỗ trợ tích hợp với các plugin và dịch vụ khác. Sử dụng FluentCRM Pro sẽ giúp cho doanh nghiệp tối ưu hoá quản lý quan hệ khách hàng và tăng doanh số bán hàng