Bảo Mật Thông Tin

Essential Addons for Elementor Pro v5.4.5

100.000

Mô tả

Essential Addons for Elementor Pro là một bộ công cụ mở rộng cho Elementor Page Builder, cung cấp các tính năng và tiện ích bổ sung cho trang web của bạn.

  • Advanced Heading: Tính năng này cho phép người dùng tạo các tiêu đề mở rộng với các chức năng như thay đổi màu nền, chọn kiểu chữ, chỉnh kích thước và chèn nền hình.
  • Interactive Promo Box: Cho phép người dùng tạo các hộp quảng cáo tương tác với các tùy chọn như hovers, animations và chức năng xem trước trực tuyến.
  • Advanced Tooltip: Tính năng này cho phép người dùng tạo các gợi ý mở rộng với các tùy chọn như màu nền, kiểu chữ, kích thước và hình dạng.
  • Creative Buttons: Tính năng này cho phép người dùng tạo các nút tùy chỉnh với các tùy chọn như màu nền, kiểu chữ, kích thước, hình dạng và animations.
  • Interactive Cards: Cho phép người dùng tạo các thẻ tương tác với các tùy chọn như màu nền, kiểu chữ, kích thước, hình dạng và animations.
  • Image Hotspots: Essential Addons for Elementor Pro còn có tính năng cho phép người dùng tạo các điểm nổi trên hình ảnh với các gợi ý và liên kết liên quan.
  • Content Toggle: Essential Addons for Elementor Pro cho phép người dùng tạo các toggle nội dung với các tùy chọn như màu nền