Bảo Mật Thông Tin

Elemailer v4.0.7 – Create Beautiful Email Templates with Elementor

100.000

Mô tả

Elemailer là một plugin dành cho WordPress giúp bạn thiết kế và gửi email cho khách hàng một cách dễ dàng. Plugin cung cấp nhiều tính năng để tùy chỉnh và quản lý email, giúp bạn tạo ra các chiến dịch email chuyên nghiệp và hiệu quả để tăng tương tác và doanh thu của trang web của bạn.

Các tính năng của Elemailer bao gồm:

  • Thiết kế email dễ dàng: Plugin cung cấp các công cụ thiết kế email mạnh mẽ để bạn có thể tạo ra các email chuyên nghiệp và thu hút khách hàng.
  • Thư viện mẫu email: Elemailer cung cấp một thư viện mẫu email để bạn có thể lựa chọn và tùy chỉnh theo ý muốn.
  • Quản lý danh sách email: Plugin cho phép bạn quản lý danh sách email của khách hàng của mình để dễ dàng gửi email và tùy chỉnh theo nhóm khách hàng.
  • Gửi email tự động: Elemailer cho phép bạn thiết lập các email tự động để gửi đến khách hàng dựa trên các sự kiện như đăng ký, mua hàng hoặc chuyển tiền.
  • Đo lường hiệu quả email: Plugin cung cấp các công cụ đo lường hiệu quả email để bạn có thể theo dõi tương tác của khách hàng với email của bạn và tối ưu hóa các chiến dịch email của mình.
  • Tích hợp với các dịch vụ email marketing: Elemailer tích hợp với các dịch vụ email marketing phổ biến như Mailchimp, Aweber, Constant Contact và Campaign Monitor để bạn có thể quản lý email và tạo chiến dịch email một cách dễ dàng.
  • Tùy chỉnh định dạng email: Plugin cho phép bạn tùy chỉnh định dạng email của mình, bao gồm phông chữ, màu sắc và logo của bạn.
  • Bảo mật và tin cậy: Elemailer đảm bảo tính bảo mật và tin cậy của các email gửi đi từ trang web của bạn bằng cách sử dụng các chuẩn bảo mật cao như DKIM và SPF.