Bảo Mật Thông Tin

Digits v7.9.5.2 and add-ons

150.000

Mô tả

Digits là một plugin đăng nhập và đăng ký bảo mật cho WordPress, cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn xác thực, bao gồm SMS OTP, mã QR và xác thực bằng mã vạch. Plugin này cũng cung cấp tính năng chống spam, bảo vệ tài khoản khỏi các cuộc tấn công và kiểm soát truy cập người dùng.

Digits cũng có một số add-ons để mở rộng các tính năng của plugin, bao gồm:

  • Tích hợp với WooCommerce: cho phép xác thực đăng nhập và thanh toán trong WooCommerce bằng cách sử dụng mã OTP.
  • Tích hợp với Easy Digital Downloads: cung cấp tính năng xác thực đăng nhập và thanh toán bằng mã OTP cho các sản phẩm kỹ thuật số.
  • Tích hợp với bbPress: cho phép xác thực đăng nhập và đăng ký trong bbPress bằng mã OTP.
  • Tích hợp với Ultimate Member: Digits cung cấp tính năng xác thực đăng nhập và đăng ký bằng mã OTP cho Ultimate Member.
  • Tích hợp với WP-Members: cho phép xác thực đăng nhập và đăng ký bằng mã OTP trong WP-Members.
  • Tích hợp với WPForms: cung cấp tính năng xác thực bằng mã OTP cho WPForms, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công đăng ký spam.