Bảo Mật Thông Tin

Cool Timeline Pro v4.3.1 – Horizontal & Vertical Timeline Plugin For WordPress

100.000

Mô tả

Cool Timeline Pro là một plugin WordPress cho phép người dùng tạo các dòng thời gian đẹp mắt trên trang web của mình. Plugin này cung cấp cho người dùng nhiều tính năng mạnh mẽ để tạo ra các dòng thời gian ngang hoặc dọc, bao gồm:

  • Thiết kế đẹp mắt: Cool Timeline Pro cung cấp cho người dùng nhiều mẫu giao diện để tạo ra các dòng thời gian đẹp mắt và chuyên nghiệp.
  • Tích hợp với trình tạo trang: Plugin này tích hợp tốt với các trình tạo trang như Elementor, Visual Composer, Divi Builder, và nhiều hơn nữa, giúp người dùng dễ dàng thêm các dòng thời gian vào các trang web của họ.
  • Tích hợp với các trình cắm khác: Cool Timeline Pro tích hợp tốt với các trình cắm khác như WooCommerce và Contact Form 7, giúp người dùng tạo ra các trang web đa chức năng.
  • Tính năng tùy chỉnh cao: Plugin cho phép người dùng tùy chỉnh nhiều mặt khác nhau của các dòng thời gian, bao gồm màu sắc, kích thước, vị trí, và nhiều hơn nữa.
  • Tính năng hiển thị tiến trình: Cool Timeline Pro cung cấp cho người dùng tính năng hiển thị tiến trình, giúp họ đánh dấu các sự kiện quan trọng trên dòng thời gian của mình.