Bảo Mật Thông Tin

All in One SEO Pack Pro v4.3.2.1 and add-ons

150.000

Mô tả

All in One SEO Pack Pro là một plugin SEO cho WordPress được phát triển bởi Semper Plugins. Nó cung cấp một loạt các tính năng để giúp tối ưu hóa trang web của bạn cho các công cụ tìm kiếm như Google.

Các tính năng chính của All in One SEO Pack Pro bao gồm:

  • Tự động tối ưu hóa các trang, bài viết và sản phẩm trên trang web của bạn.
  • Hỗ trợ tự động tạo các trang tiêu đề, mô tả, từ khóa và đánh giá sao cho bài viết của bạn.
  • Hỗ trợ các tính năng liên quan đến XML sitemap, Schema.org Rich Snippets và Robots.txt.
  • Hỗ trợ tính năng chia sẻ xã hội để tăng tương tác của người dùng trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter và Pinterest.
  • Cung cấp các công cụ phân tích và thống kê để giúp bạn theo dõi và cải thiện hiệu quả SEO của trang web của bạn.

Thêm vào đó, All in One SEO Pack Pro còn có rất nhiều addons mở rộng tính năng của plugin. Một số addons phổ biến bao gồm:

  • Local SEO: hỗ trợ tối ưu hóa trang web của bạn cho các tìm kiếm cục bộ và địa phương.
  • Video SEO: hỗ trợ tối ưu hóa trang web của bạn cho các video trên YouTube và các trang web khác.
  • News SEO: hỗ trợ tối ưu hóa trang web của bạn cho các tin tức và bài viết liên quan đến tin tức.
  • WooCommerce SEO: hỗ trợ tối ưu hóa trang web của bạn cho các sản phẩm trên WooCommerce.