Bảo Mật Thông Tin

AIKit v3.3.0 – WordPress AI Writing Assistant / OpenAI GPT-3

100.000

Mô tả

AIKit là một plugin cho WordPress được thiết kế để hỗ trợ việc viết bài trên trang web của bạn bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Plugin này sử dụng các thuật toán AI để đề xuất các từ và cụm từ phù hợp, phân tích và đánh giá chất lượng nội dung, đưa ra gợi ý cải thiện SEO và đọc trên trang web của bạn.

Các tính năng của plugin AIKit – WordPress AI Writing Assistant bao gồm:

  • Gợi ý từ khóa: AIKit đề xuất các từ khóa tương tự để giúp bạn tối ưu hóa nội dung của mình cho SEO.
  • Đề xuất câu văn: Plugin cung cấp các câu văn phù hợp để giúp bạn viết nội dung chuyên nghiệp hơn.
  • Đánh giá chất lượng nội dung: AIKit đưa ra đánh giá về mức độ chất lượng nội dung của bạn và đưa ra các gợi ý để cải thiện.
  • Gợi ý cải thiện SEO: Plugin đưa ra các gợi ý để cải thiện SEO trên trang web của bạn, ví dụ như sử dụng từ khóa đúng cách, tối ưu hóa đường dẫn và tiêu đề.
  • Phân tích đọc: AIKit đưa ra đánh giá về cách bố trí nội dung của bạn để đảm bảo độc giả có thể đọc dễ dàng hơn.
  • Tự động điều chỉnh: Plugin có thể tự động điều chỉnh nội dung để giúp bạn viết nhanh hơn và hiệu quả hơn.
  • Tích hợp AI: Plugin sử dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra các gợi ý và đánh giá chất lượng nội dung của bạn.