Advanced Elements Addon For Elementor v1.11

100.000 

Mô tả

Advanced Elements là một plugin WordPress cho phép bạn tạo và thêm các phần tử trang web tùy biến vào trang web của bạn. Các tính năng chính của sản phẩm bao gồm:

  • Tạo các form đăng ký, đánh giá, đơn đặt hàng và nhiều hơn nữa.
  • Tạo các bảng với các cột và hàng tùy chỉnh.
  • Tạo danh sách với các mục và biểu tượng tùy chỉnh.
  • Tạo biểu đồ, bao gồm cả biểu đồ tròn, thanh, đồ thị dạng cột và nhiều hơn nữa.
  • Sử dụng các hình ảnh có sẵn hoặc tải lên hình ảnh của riêng bạn.
  • Sử dụng giao diện trực quan và dễ sử dụng để tạo và thêm các phần tử vào trang web của bạn một cách nhanh chóng