Bảo Mật Thông Tin

Admin Columns Pro v6.1.3 and add-ons

150.000

Mô tả

Admin Columns Pro là một plugin WordPress mạnh mẽ cho phép người dùng tùy chỉnh cột hiển thị trên trang quản lý nội dung (backend) của trang web. Với Admin Columns Pro, người dùng có thể thêm, sắp xếp, ẩn hoặc sửa đổi các cột hiển thị trên trang quản lý nội dung của trang web một cách dễ dàng

Ngoài ra, plugin này còn có một số tính năng và add-ons hữu ích sau đây:

  • Tạo cột tùy chỉnh: Admin Columns Pro cho phép người dùng tạo cột tùy chỉnh cho bất kỳ loại nội dung nào trên trang web của mình.
  • Sắp xếp và lọc dữ liệu: Plugin này cung cấp tính năng sắp xếp và lọc nội dung trên các cột hiển thị, giúp người dùng tìm kiếm và quản lý nội dung một cách nhanh chóng và dễ dàng.
  • Xuất dữ liệu: Admin Columns Pro cho phép người dùng xuất dữ liệu từ các cột hiển thị sang các định dạng khác nhau, bao gồm CSV, Excel và PDF.

Add-ons: Admin Columns Pro còn có nhiều add-ons khác nhau để mở rộng chức năng của plugin, bao gồm:

  • Advanced Custom Fields: cho phép người dùng tùy chỉnh các cột hiển thị của các trường tùy chỉnh trong Advanced Custom Fields.
  • WooCommerce: cho phép người dùng tùy chỉnh các cột hiển thị của các sản phẩm và đơn đặt hàng trong WooCommerce.
  • Ninja Forms, Gravity Forms, Toolset Types: Cho phép người dùng tùy chỉnh các cột hiển thị của các bản ghi và trường và còn nhiều tính năng khác.